Snimam ilustraciju preloadera

0%

+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Програм Научног скупа 2017

25. мај 2017, Дворана „Аполо“, Максима Горког 6, Панчево

13,30-15,15 I СЕСИЈА

Проф. др Десанка Стаматовић,
Завичај – место под сунцем. Искуства завичајног писца

Др Владимир Кривошејев,
Локални музеји у Србији: од идеолошки дириговане промоције режима до самоиницијативне потраге за локалним идентитетом (са студијом случаја Народног музеја Ваљево)

Проф. др Мирјана Маринковић,
Оријентална библиотека у Архиву Шумадије

Татјана Јовановић,
Библиотека Архива Србије у контексту историјских и културних прилика

Др Наташа Иветић,
Књиге и библиотека православне црквене општине у Кикинди – прилог реконструкцији

Мстр Катарина Стефановић,
Историјски развој Библиотеке Правног факултета у Београду кроз стварање колективног идентитета установе и корисника

Др Мила Медиговић Стефановић,
Миливоје В. Кнежевић – библиотекар и професор

15,45-17,00 II СЕСИЈА

Мстр Биљана М. Ђурашиновић,
Идентитет српских библиотека и библиотекара у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца односно Краљевини Југославији

Мр Снежана Ненезић,
Библиотекарство у Крушевцу међуратног периода и стварање идентитета кроз рад библиотека и читаоница

Мстр Иван Стојановић,
Градска библиотека Вршац и Феликс Милекер : однос појединца и установе кроз формулисање заједничког идентитета

Драгана Михаиловић,
Идентитет дечјих одељења Општинске библиотеке града Београда
кроз рад Марије Илић-Агапове

Др Бранка Драгосавац,
Ђорђе Грујић : теоретичар јавног библиотекарства и рад на стварању идентитета
јавних библиотека у Србији

17,15-18,30 III СЕСИЈА

Доц. др Карла Селихар,
Развој читаоничког покрета код Срба у Војводини : 1842 -1918

Мстр Ружица Станковић,
Очување културног идентитета српског народа у Аустроугарској
кроз рад Српске грађанске читаонице у Митровици, од оснивања до Првог светског рата

Елизабета Георгиев,
Бугарски извори о српским читалиштима

Александра Аџић / Соња Шуковић,
Библиотека Стевана Сремца као културно добро Републике Србије од великог значаја за национални идентитет

Драгана Ракић,
„Забрањен фонд“ Градске библиотеке у Вршцу :
сведочанство очувања идентитета

Др Драгана Д. Јовановић,
Савремена комуникација као основ за јачање професионалног идентитета библиотекара: један француски пример