Snimam ilustraciju preloadera

0%

+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Листа излагача и тема 2017.

Проф. др Десанка Стаматовић
(Филолошки факултет, Београд)
Завичај – место под сунцем. Искуства завичајног писца

Др Владимир Кривошејев
(Народни музеј Ваљево)
Локални музеји у Србији: од идеолошки дириговане промоције режима до самоиницијативне потраге за локалним идентитетом (са студијом случаја Народног музеја Ваљево)

Татјана Јовановић
(Архив Србије, Београд)
Библиотека Архива Србије у контексту историјских и културних прилика

Проф. др Мирјана Маринковић
(Филолошки факултет, Београд)
Оријентална библиотека у Архиву Шумадије

Елизабета Георгиев
(Народна библиотека „Детко Петров“, Димитровград)
Бугарски извори о српским читалиштима

Доц. др Карла Селихар
(Педагошки факултет Сомбор, Универзитет у Новом Саду)
Развој читаоничког покрета код Срба у Војводини : 1842 -1918

Мстр Биљана М. Ђурашиновић
(Београд)
Идентитет српских библиотека и библиотекара у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца односно Краљевини Југославији

Др Драгана Д. Јовановић
(Библиотека Матице српске, Нови Сад)
Савремена комуникација као основ за јачање професионалног идентитета библиотекара: један француски пример

Александра Аџић / Соња Шуковић
(Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш)
Библиотека Стевана Сремца као културно добро Републике Србије од великог значаја за национални идентитет

Мстр Ружица Станковић
(Библиотека „Глигорије Возаровић“, Сремска Митровица)
Очување културног идентитета српског народа у Аустроугарској кроз рад Српске грађанске читаонице у Митровици, од оснивања до Првог светског рата

Мр Снежана Ненезић
(Народна библиотека Крушевац)
Библиотекарство у Крушевцу међуратног периода и стварање идентитета кроз рад библиотека и читаоница

Др Наташа Иветић
(ОШ „Вук Караџић“, Кикинда)
Књиге и библиотека православне црквене општине у Кикинди – прилог реконструкцији

Мстр Катарина Стефановић
(Универзитет у Београду, Правни факултет – Библиотека)
Историјски развој Библиотеке Правног факултета у Београду кроз стварање колективног идентитета установе и корисника

Др Бранка Драгосавац
(Универзитет у Београду, Правни факултет – Библиотека)
Ђорђе Грујић : теоретичар јавног библиотекарства и рад на стварању идентитета јавних библиотека у Србији

Др Мила Медиговић Стефановић
(Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу)
Миливоје В. Кнежевић – библиотекар и професор

Драгана Михаиловић
(Библиотека града Београда)
Идентитет дечјих одељења Општинске библиотеке града Београда кроз рад Марије Илић-Агапове

Мстр Иван Стојановић
(Градска библиотека, Вршац)
Градска библиотека Вршац и Феликс Милекер : однос појединца и установе кроз формулисање заједничког идентитета

Драгана Ракић
(Градска библиотека, Вршац)
„Забрањен фонд“ Градске библиотеке у Вршцу : сведочанство очувања идентитета