Snimam ilustraciju preloadera

0%

+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

ПРОГРАМ

Програм Научног скупа Библиотеке и идентитет 4

 

24. мај 2023. 13.00-15.00 ПРВА СЕСИЈА

Читаоница Градске библиотеке Панчево

 

 1. Бојан Ђорђевић, Баштинске институције у окупацији (на примеру Србије у Првом и Другом светском рату)
 2. Кристина Алексић, Библиотека шабачка и црква – стварање библиотечког идентитета у контексту историјских и културних прилика
 3. Биљана М. Ђурашиновић, Библиотека Министарства иностраних послова Краљевине Југославије
 4. Драгана Сабовљев, Филип Крчмар, Павле Зубковић: градски библиотекар и архивиста
 5. Теодора Трајковић, Библиотека Музиколошког института САНУ
 6. Карла Селихар, Лаза Костић и сомборска Читаоница
 7. Ана Павић, Креирање читалачких навика и читалачког укуса у библиотеци као услов идентитета библиотеке и корисника
 8. Јелена Ђорђевић, Маријана Узуновски, Историјски развој методологије истраживања културног развитка – Праћење кроз Библиотеку Завода за проучавање културног развитка.
 9. Оливера Мијаиловић, Св. Ћирило и Методије, крсна слава Ресавске библиотеке у Свилајнцу, пример очувања и неговања културног идентитета
 10. Татјана Јанковић, Мирко Демић, Протокол Крагујевачког читалишта (1854-1857)
 11. Валентина Тасић, Фонд старе и ретке књиге у библиотеци Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима

 

24. мај 2023. 15.15-17.15 ДРУГА СЕСИЈА

 

 1. Бранка Драгосавац, Нада Јелкић, Од Ужичке републике до Маршалата Библиотекарски пут Олге Перић
 2. Ивана Тодоровић, Допринос Ане Церанић развоју библиотекарства: простори и опремање библиотека у Србији
 3. Катарина Стефановић, Душица Гутешапрва управница Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду
 4. Марија Петковић, Риста Одавић – допринос развоју српске културе крајем 19. и почетком 20. века
 5. Агрон Бакиу, Развој библиотеке Катедре за албанологију Филолошког факултета у Београду – фрагменти даље и ближе прошлости
 6. Александар Радовић, Мирко Ђукић Смедеревски, Научна делатност др Мирослава Лукетића
 7. Анђелија Лазић, Библиотека Дома културе „Студентски град“ и њен развој
 8. Ивана Ранковић, Блиска историја једне школске библиотеке
 9. Јелена Ђоновић, Куда и како даље? Перспективе идентитета „малих“ библиотека (на примјеру библиотеке у Херцег Новом)
 10. Катарина Д. Јаблановић, Милоје Радовић – портрет дечјег библиотекара
 11. Јелена Петровска, Стручно усавршавање библиотекара и стицање стручних звања као услов професионализације библиотечне струке

 

25. мај 2023. ОКРУГЛИ СТО

Филолошки факултет у Београду, сала Међународног славистичког центра (I спрат, нова зграда)

 

 1. Гордана Стокић Симончић, Анђела Стошић, Школовани библиотекари: професионалне могућности и избори
 2. Гордана Рудић, Данка Ивошевић, Информатички предмети у студијским програмима библиотекарства
 3. Гордана Ђоковић, Научни часописи из области библиотекарства у WоS и Scopus цитатним базама
 4. Елизабета Георгиев, Библиотекарско образовање у Републици Бугарској
 5. Татјана (С.) Брзуловић Станисављевић, Образовање библиотекара у послератној ФНРЈ
 6. Драгослава Родаљевић, Бојана Маринчић, Биљана Давидовски, Улога стручног усавршавања у унапређењу библиотечко-информационих услуга Златиборског округа
 7. Оја Кринуловић, Миле Стијеповић, Спој знања и информација – Библиотеке и Википедија – Пројекат Вики библиотекар