Snimam ilustraciju preloadera

0%

+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Упутство за излагаче

Организатор позива заинтересоване стручне и научне раднике да до 1. фебруара 2023. године на меил адресу секретара, Жаклине Виторовић, zaklina.vitorovic@gmail.com пошаљу пријаву. Пријава би требало да садржи: назив теме, сажетак рада до 300 речи, кључне речи и кратку радну биографију до 150 речи (као DOC-додатак поруци). Моле се излагачи да уз име наведу стручно/академско звање и афилијацију.

У процесу избора биће прихваћена излагања која испуњавају формалне захтеве и добију позитивну оцену рецензената. Секретар скупа ће, електронском поштом, свим пријављеним ауторима радова чије су теме прихваћене доставити Обавештење о прихватању теме рада и Упутство за обликовање радова. Програмски одбор ће до 15. априла 2023. обавестити ауторе о исходу процеса одабира сажетака. Аутори прихваћених сажетака дужни су да доставе пуну верзију рада до 1. децембра 2023. године, као и да у наредном периоду сарађују са Програмским одбором и рецензентима на коначном уобличавању радова.