Snimam ilustraciju preloadera

0%

+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Организација

Чланови Организационог одбора су:

Проф. др Десанка Стаматовић (председник)
Проф. Горан Траиловић, библиотекар-саветник (секретар)
Проф. др Жељко Вучковић
Проф. др Гордана Стокић Симончић
Др Бранка Драгосавац Тадић
Мстр Гордана Радошевић
Дипл. филолог Немања Ротар
Дипл. правник Дејан Боснић
Мстр Милица Ђурђев

Програмски одбор чине:

Проф. др Гордана Стокић Симончић (председник)
Др Драгана Сабовљев
Др Наташа Иветић
Мстр Биљана М. Ђурашиновић

Извршни организатор Научног скупа је Градска библиотека Панчево.
Одржавање Научног скупа подржао је Град Панчево.