Snimam ilustraciju preloadera

0%

+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Позив на учешће

ПОЗИВ НА УЧЕШЋЕ И ТЕМАТСКИ ОКВИР ТРЕЋЕГ НАУЧНОГ СКУПА „БИБЛИОТЕКЕ И ИДЕНТИТЕТ“

Градска библиотека Панчево и редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства срдачно позивају на

ТРЕЋИ НАУЧНИ СКУП „БИБЛИОТЕКЕ И ИДЕНТИТЕТ“
који ће се одржати 24. и 25. маја 2021. године у Панчеву.

Након успешно одржаних конференција 2017. и 2019. године те објављених зборника, организатори желе да подстакну даља истраживања историје библиотека и библиотекарства у националним оквирима.

Тематски оквир

1. КЊИГА И БИБЛИОТЕКЕ У ИСТОРИЈСКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ
2. ИСТОРИЈА БИБЛИОТЕКАРСТВА У НАЦИОНАЛНИМ И ЛОКАЛНИМ ОКВИРИМА (сагледавање достигнутог нивоа развоја библиотека и библиотекарства, оцена појединих епоха у историји библиотекарства код Срба, вредновање националног библиотечког система, развој појединих библиотека у контексту друштвено-економских и културних прилика)
3. РАЗВОЈ БАШТИНСКИХ ИНСТИТУЦИЈА КУЛТУРЕ КОД СРБА
4. ИСТОРИЈА КАО БИОГРАФИЈА: ЛИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ КАО ТЕМЕЉ ЗА ИЗГРАДЊУ НАЦИОНАЛНОГ БИБЛИОТЕКАРСТВА
5. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТОРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА

Организатор позива заинтересоване стручне и научне раднике да до 1. децембра 2020. године на меил адресу секретара, Горана Траиловића, goran@biblioteka-pancevo.org.rs пошаљу пријаву. Пријава би требало да садржи: назив теме, сажетак рада до 300 речи, кључне речи и кратку радну биографију до 150 речи (као DOC-додатак поруци).

Програмски одбор ће до 1. априла 2021. обавестити ауторе о исходу процеса одабира сажетака. Аутори прихваћених сажетака дужни су да доставе пуну верзију рада до 15. маја 2021. године, као и да у наредном периоду сарађују са Програмским одбором и рецензентима на коначном уобличавању радова.