+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Позив на учешће

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ И ТЕМАТСКИ ОКВИР ДРУГОГ НАУЧНОГ СКУПА „БИБЛИОТЕКЕ И ИДЕНТИТЕТ“

Градска библиотека Панчево и редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства срдачно позивају на

НАУЧНИ СКУП „БИБЛИОТЕКЕ И ИДЕНТИТЕТ“ КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 24. И 25. МАЈА 2019. ГОДИНЕ У ПАНЧЕВУ.

Након успешно одржаног скупа у мају 2017. и објављеног зборника Библиотеке и идентитет (2018) организатори желе да подстакну даља истраживања историје библиотека и библиотекарства у националним оквирима.

Тематски оквир
Предстојећи скуп ће се бавити:

– сагледавањем достигнутог нивоа развоја библиотека и библиотекарства,
– оценом појединих епоха у историји библиотекарства код Срба,
– вредновањем националних библиотечких система,
– методологијом историјског истраживања и компетенцијама истраживача у области историје библиотека,
– развојем појединих библиотека у контексту друштвено-економских и културних прилика,
– развојем баштинских институција културе код Срба,
– професионалним организацијама,
– образовањем библиотекара у историјској димензији,
– могућностима јачања професионалног идентитета библиотекара.

У контексту развоја професионалне самосвести и колективног идентитета наметнула се и посебна тема скупа:

„Историја као биографија: лични и професионални идентитет као темељ за изградњу националног библиотекарства“

У процесу одабира, за Научни скуп ће бити прихваћена излагања из наведених области, а која испуњавају формалне захтеве и добију позитивну оцену два анонимна рецензента.
Организатор позива учеснике који желе да излажу на конференцији да до 1. марта 2019. године на меил адресу секретара, Горана Траиловића, goran@biblioteka-pancevo.org.rs пошаљу пријаву. Пријава би требало да садржи: назив теме, сажетак рада до 300 речи, кључне речи и кратку радну биографију до 150 речи (као DOC-додатак поруци). Моле се излагачи да уз име наведу стручно/академско звање и афилијацију.
Секретар скупа ће, електронском поштом, свим пријављеним ауторима радова чије су теме прихваћене доставити Обавештење о прихватању теме рада и Упутство за обликовање радова. Организатор ће радове представљене на Научном скупу који прођу поступак рецензирања публиковати у Зборнику.
Ближе информације ће бити објављене до 10. маја 2019. у Програму скупа на веб-страници http://identitet.citaliste.com/

Контакт
Секретар Научног скупа је Горан Траиловић. Њему се могу упутити сва питања на меил адресу goran@biblioteka-pancevo.org.rs и телефон +381 (0)62 270 562.

Градска библиотека Панчево, Немањина 1, 26000 Панчево
www.biblioteka-pancevo.org.rs
тел.+381 (0)13 2513 755, 314 455, 314 655
факс+381 (0)13 2514 755

Информације о претходном Научном скупу „Библиотеке и идентитет“ www.identitet.citaliste.com