Snimam ilustraciju preloadera

0%

+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Позив на учешће

ПОЗИВ НА УЧЕШЋЕ И ТЕМАТСКИ ОКВИР ЧЕТВРТОГ НАУЧНОГ СКУПА „БИБЛИОТЕКЕ И ИДЕНТИТЕТ“

Градска библиотека Панчево и редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства и Филолошки факултет Универзитета у Београдусрдачно позивају на

ЧЕТВРТИ НАУЧНИ СКУП „БИБЛИОТЕКЕ И ИДЕНТИТЕТ“
који ће се одржати 24. и 25. маја 2023. године у Панчеву и Београду.

Након успешно одржаних конференција 2017, 2019. и 2021. године те објављених зборника, организатори желе да подстакну даља истраживања историје библиотека и библиотекарства у националним оквирима.

Тематски оквир првог дана Научног скупа

– Књига и библиотеке у историјској перспективи
– Историја библиотекарства у националним и локалним оквирима (сагледавање достигнутог нивоа развоја библиотекарства, оцена појединих епоха у историји библиотекарства код Срба, вредновање националног библиотечког система, развој појединих библиотека у контексту друштвено-економских и културних прилика)
– Развој баштинских институција културе код Срба
– Историја као биографија: лични и професионални идентитет као темељ за изградњу националног библиотекарства
– Методологија историјског истраживања

Тематски оквир другог дана Научног скупа
Округли сто „Библиотекарско образовање пред изазовима савременог друштва“

Програмски одбор је одлучио да, ове године, у поводу 60 годишњице оснивања прве Катедре за библиотекарство на Универзитету у Београду, пажњу посвети и библиотекарском образовању. Зато је за други дан Научног скупа предвидео Округли сто под насловом „Библиотекарско образовање пред изазовима савременог друштва“.

Образовање се са доста добрих разлога преписује као универзални лек за бројне проблеме савременог друштва. Међутим, ваља имати на уму да је дуг пут од информација до знања, мудрости и професионалних компетенција. Велики број образовних програма и садржаја сам по себи не гарантује развој професије и побољшање њеног ауторитета и друштвеног статуса. Неопходно је системски и стратешки приступити образовању и одредити јасне циљеве и задатке свим актерима школовања и перманентног усавршавања библиотекара. При томе се мора поћи од друштвених, економских, технолошких и свих других промена савременог света као ризика и у исто време шансе за успостављање недвосмисленог стручног ауторитета и професионалне самосвести и достојанства наше професије.

Библиотекарство у нашој земљи је професија или струка која се и даље без разлога устручава. Ако је тачно, а јесте, да су информације и знање кључни развојни ресурс савременог света, логично би било да библиотекари као професионалци који се од памтивека баве организацијом и коришћењем људског знања, имају више одважности да се изборе за своје место и утицај. Квалитетно образовање је светионик на путу професионализације библиотекарства.

На Округлом столу покушаћемо да осветлимо следеће теме, остајући отворени за индивидуалну креативност и доприносе:

– Могућности заснивања системске теорије библиотекарства
– Библиотекарство и организација људског знања
– Шта библиотекар мора да зна: дисциплинарно језгро библиотекарског образовања
– Како се постаје библиотекар у Србији?
– Образовна структура запослених у библиотекама
– Универзитетско образовање библиотекара у свету и код нас
– Постоји ли стратегија библиотекарског образовања у Србији?
– Законска и нормативна регулатива у образовању библиотекара
– (Не)сарадња катедри, националних библиотека и стручних асоцијација
– Где дипломирају дипломирани библиотекари?
– Стицање виших звања у библиотекарству
– Међународни и регионални пројекти за образовање библиотекара
– Историјска истраживања у библиотекарству
– Информатичко образовање библиотекара
– Улога семинара, предавања и радионица у образовању библиотекара
– Процес акредитације образовних програма и садржаја
– Улога стручних монографија и периодике у образовању
– Професионални идентитет и статус запослених у библиотекама.

Организатор позива заинтересоване стручне и научне раднике да до 1. фебруара 2023. године на меил адресу секретара, Жаклине Виторовић, zaklina.vitorovic@gmail.com пошаљу пријаву. Пријава би требало да садржи: назив теме, сажетак рада до 300 речи, кључне речи и кратку радну биографију до 150 речи (као DOC-додатак поруци). Потребно је уз меил адресу навести и број телефона.

Програмски одбор ће до 15. априла 2023. обавестити ауторе о исходу процеса одабира сажетака. Аутори прихваћених сажетака дужни су да доставе пуну верзију рада до 1. децембра 2023. године, као и да у наредном периоду сарађују са Програмским одбором и рецензентима на коначном уобличавању радова.