Snimam ilustraciju preloadera

0%

+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Презентације

 

24. мај 2023. ПРВА СЕСИЈА

Читаоница Градске библиотеке Панчево

 

  1. Бојан Ђорђевић, Баштинске институције у окупацији (на примеру Србије у Првом и Другом светском рату)
  2. Кристина Алексић, Библиотека шабачка и црква – стварање библиотечког идентитета у контексту историјских и културних прилика
  3. Биљана М. Ђурашиновић, Библиотека Министарства иностраних послова Краљевине Југославије
  4. Драгана Сабовљев, Филип Крчмар, Павле Зубковић: градски библиотекар и архивиста
  5. Теодора Трајковић, Библиотека Музиколошког института САНУ
  6. Карла Селихар, Лаза Костић и сомборска Читаоница
  7. Ана Павић, Креирање читалачких навика и читалачког укуса у библиотеци као услов идентитета библиотеке и корисника
  8. Јелена Ђорђевић, Маријана Узуновски, Историјски развој методологије истраживања културног развитка – Праћење кроз Библиотеку Завода за проучавање културног развитка.
  9. Оливера Мијаиловић, Св. Ћирило и Методије, крсна слава Ресавске библиотеке у Свилајнцу, пример очувања и неговања културног идентитета
  10. Татјана Јанковић, Мирко Демић, Протокол Крагујевачког читалишта (1854-1857)
  11. Валентина Тасић, Фонд старе и ретке књиге у библиотеци Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима

   

  24. мај 2023. ДРУГА СЕСИЈА

   

  1. Бранка Драгосавац, Нада Јелкић, Од Ужичке републике до Маршалата Библиотекарски пут Олге Перић
  2. Ивана Тодоровић, Допринос Ане Церанић развоју библиотекарства: простори и опремање библиотека у Србији
  3. Катарина Стефановић, Душица Гутешапрва управница Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду
  4. Марија Петковић, Риста Одавић – допринос развоју српске културе крајем 19. и почетком 20. века
  5. Агрон Бакиу, Развој библиотеке Катедре за албанологију Филолошког факултета у Београду – фрагменти даље и ближе прошлости
  6. Александар Радовић, Мирко Ђукић Смедеревски, Научна делатност др Мирослава Лукетића
  7. Анђелија Лазић, Библиотека Дома културе „Студентски град“ и њен развој
  8. Ивана Ранковић, Блиска историја једне школске библиотеке
  9. Јелена Ђоновић, Куда и како даље? Перспективе идентитета „малих“ библиотека (на примјеру библиотеке у Херцег Новом)
  10. Катарина Д. Јаблановић, Милоје Радовић – портрет дечјег библиотекара
  11. Јелена Петровска, Стручно усавршавање библиотекара и стицање стручних звања као услов професионализације библиотечне струке

   

  25. мај 2023. ОКРУГЛИ СТО

  Филолошки факултет у Београду, сала Међународног славистичког центра (I спрат, нова зграда)

   

  1. Гордана Стокић Симончић, Анђела Стошић, Школовани библиотекари: професионалне могућности и избори
  2. Гордана Рудић, Данка Ивошевић, Информатички предмети у студијским програмима библиотекарства
  3. Гордана Ђоковић, Научни часописи из области библиотекарства у WоS и Scopus цитатним базама
  4. Елизабета Георгиев, Библиотекарско образовање у Републици Бугарској
  5. Татјана (С.) Брзуловић Станисављевић, Образовање библиотекара у послератној ФНРЈ
  6. Драгослава Родаљевић, Бојана Маринчић, Биљана Давидовски, Улога стручног усавршавања у унапређењу библиотечко-информационих услуга Златиборског округа
  7. Оја Кринуловић, Миле Стијеповић, Спој знања и информација – Библиотеке и Википедија – Пројекат Вики библиотекар